Anasayfa Arşiv Haber Arşivi İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ATAMA KRİTERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ
İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ATAMA KRİTERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ PDF Yazdır E-posta

 
1 – Kamu Hekimliği :

Kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüslerinde memur veya sözleşmeli statüde çalışan hekimleri kapsar. Bu statüde çalışan hekimlere, 

a) Sadece kamu görevi olan hekimlere en fazla 2(iki) yetki ve en fazla 240 çalışanı olan işyeri

b) Kamu görevi yanında herhangi bir özel görevi olan hekime en fazla 1(bir) işyeri için en fazla 120 çalışanı olan işyeri

 

 için  yetki verilir.

 

2 – Özel Hekimlik : 

 
Özel hastane, poliklinik, muayenehane, estetik merkezi, banka hekimliği, tanı merkezi, görüntüleme merkezi, laboratuar vb. birimlerin herhangi birinde çalışan hekimleri kapsar. Bu statüde çalışan hekimlere,

a) En fazla 2(iki) yetki

      b) En fazla 240 çalışanı olan işyeri

     c) İki ayrı özel hekimlik görevi olan hekimlere en fazla 1(bir) yetki ve en fazla 120 çalışanı olan işyeri için yetki verilir.

3- Emekli Hekimler : 

 
a)      Sadece emekli hekim olup başka özel bir görevi olmayan 65 yaşın altındaki hekimlere 

En fazla 2(iki) yetki ve en fazla 780 çalışanı olan işyeri 
 
b)      Emekli hekim olup aynı zamanda özel bir görevi olan ve 65 yaşın altındaki hekimler 

En fazla 2(iki) yetki 
En fazla 240 çalışanı olan işyeri
için yetki verilir. 

c)      Sadece emekli hekim olup başka bir özel görevi olmayan ve 65 yaşın üzerindeki hekimlere

·         En fazla 2(iki) yetki

·         En fazla 390 çalışanı olan işyeri

d)      Emekli hekim olup aynı zamanda özel bir görevi olan ve 65 yaşın üzerindeki hekimlere 

·         En fazla 1 (bir) yetki 

·         En fazla 120 çalışanı olan işyeri 

için yetki verilir.

 
4 – Sadece işyeri hekimliği yapan hekimler

Sadece işyeri hekimliği yapıp başka bir kamu ve özel görevi olmayan hekimlere,

En fazla 2(iki) yetki 
En fazla 780 çalışanı olan işyeri
için yetki verilir.

5 – Ortak Sağlık Birimi Yetkileri

Birden fazla işyerinin bir araya gelerek kurdukları sağlık birimlerinin tek yetki şeklinde verilmesidir. Ortak Sağlık Birimi yetkisi için hekimin ve işyerlerinin her birinin ayrı ayrı yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Ortak Sağlık Birimindeki toplam çalışan sayısı yukarıdaki kriterlerde belirtilen hekimlerin çalışma durumuna göre belirlenen sayılardan fazla olamaz.

 
Ortak Sağlık Birimi Yetki şartları

 

a)      50 işçinin altında çalışanı olan farklı adreslerdeki işyerleri

b)      Aynı binada bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri

c)      Aynı işverene ait farklı adreslerde bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri

d)      Farklı adreslerde bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunca hekimin durumu ve işyerlerinin birbirine uzaklığı değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, ortak sağlık birimi şeklinde tek yetki olarak yetkilendirilebilir. Ancak bu durumdaki bir yetkide 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyeri sayısı 3 (üç) den fazla olamaz.

 
6 – İstanbul Tabip Odası bölgesinde işyeri hekimliği yapan hekimlerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar, güncel ücret bordrosunun bir örneğini ve son aya ait SGK e-bildirgesini İstanbul Tabip Odası’na göndermesi zorunludur. 

 

7 – Hiçbir hekim İstanbul Tabip Odası’nın yetki ve onayı olmadan işyeri hekimliği yapamaz.

 

8-İşyeri Hekimliği sertifikası olmayan hekimlere işyeri hekimliği kesin çalışma izni verilmez.

 

9 – İşyeri hekimliği yetkilendirme işlemleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 

İSTANBUL TABİP ODASI 

YÖNETİM KURULU

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 141 ziyaretçi çevrimiçi