Anasayfa
ZORUMLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA HEKİMLERİN DİKKATİNE !!! PDF Yazdır E-posta

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmasına ilişkin 1219 sayılı Yasa hükmü 30 Temmuz 2010 günü yürürlüğe girecektir.

Zorunlu Sigortaya ilişkin usul ve esaslar 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete yayımlanmıştır.
Zorunlu Sigorta yapacak şirketlerin sattıkları poliçeleri 24 saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine iletmeleri gerekmektedir. Bunun için gerekli bilişim alt yapısını kurmamış şirketlerin poliçe satması yasaktır.(  Talimatın 7. maddesi)


Türk Tabipleri Birliği; zorunlu sigorta poliçesini satmaya yetkili sigorta şirketlerini belirleyip, hekimler lehine gerekli görüşmeleri yapmak üzere Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden gerekli alt yapısını oluşturmuş sigorta şirketlerinin iletişim adreslerini yazılı ve sözlü olarak ivedilikle istemiştir.
Taleplerimize henüz yazılı olarak yanıt verilmemiştir. Ancak sözlü olarak yapılan görüşmelerde dün Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin TTBnin talebini dikkate alarak yaptığı komite toplantısında, Sigorta Bilgi Merkezine alt yapı tamamlanmasıyla ilgili işlemler hakkında bazı hususların sorulmasına karar verildiği öğrenilmiştir. SBM de hangi bilgilerin istenmesi gerektiğiyle ilgili olarak Hazine Müsteşarlığının görüşünü sorma kararı almıştır. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar poliçe imzalanamayacağı, 30 Temmuz gibi bu işlerin bitmiş olabileceği bilgisi edinilmiştir. Bütün bu nedenlerle;

1-    Henüz zorunlu mali sorumluluk sigortalarının satılması ile ilgili alt yapı işlemleri tamamlanmadığından Resmi Gazete'de yayımlanan talimat uyarınca poliçeler satılamayacaktır. Bu nedenle Meslektaşlarımızdan bu konuda güvenilir açıklamayı Türk Tabipleri Birliği yapıncaya kadar zorunlu sigorta poliçesi satın almamalarını öneriyoruz. Gerekli gelişmeler anlık olarak takip edilip üyelerimiz bilgilendirilecektir.

2-    Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz günü yaptığı açıklamada hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigortasını 30 Temmuza kadar yaptırmak zorunda olduklarını, yaptırmaz iseler 5.000. TL idari para cezası verileceğini açıklamıştır.

3- Henüz hukuken gerekli alt yapı oluşmadığı için poliçe satılamaz. Üstelik poliçeler satılmaya başladıktan sonra hekimlerin vatandaş olarak en uygun sigorta şirketini ve poliçesini belirlemek üzere süreye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu süre verilmeden hekimlere idari para cezası verilmesi; Anayasanın başta 2. maddesinde tanımlanan hukuk devleti, 5. maddesindeki devletin temel amaç ve görevleri içinde yer alan  kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak ödevi ile bağdaşmaz. Bu nedenle 30 Temmuzda sigortasını yaptıramayıp da sonrasında makul bir süre içinde yaptıran hekimlere hukuken idari para cezası  verilemeyeceği düşüncesindeyiz. Aksi hal açıkça hukuka aykırı olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşan bütün üyelerimizin derhal Türk Tabipleri Birliğine başvurması halinde gerekli destek verilecektir.

4-    Sigorta poliçelerinin sahip olması gereken asgari koşullar, tebliğ, tarife ve talimatta belirlenmiştir. Bu şartlar, beş yıldır satılmakta olan ihtiyari sorumluluk sigortasından farklıdır. Bu şartları hekimler lehine geliştirmek mümkündür. Bunun için Türk Tabipleri Birliği bu alanda altı yıldır yürüttüğü faaliyet ve edindiği teknik birikim çerçevesinde Sigorta Şirketlerinden teklif almaktadır. Bu tekliflerden en uygun koşulları içeren poliçeleri hekimlere duyuracaktır. Bunun için meslektaşlarımızın kısa süre içinde yapacağımız duyuruyu beklemelerini öneriyoruz.

5-    Kamu sağlık kuruluşlarında başhekimlikler tarafından hekimlere, sigortanın başhekimlikler tarafından yapılacağı, sigorta şirketlerini başhekimliklerin belirleyeceği yönünden yazılar gittiği bilinmektedir.  Oysa bu yazılar Yasaya ve Tebliğe aykırıdır. Üniversiteler dahil kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, sigortayı kendileri yaptıracak, sigorta şirketini hekim bizzat belirleyecektir. Sigortayı hekim yaptırdıktan sonra ödeme makbuzunu çalıştığı kuruma verecek ve sigorta bedelinin yarısını kurumundan 30 gün içinde alacaktır. İçeriğini bilmediğiniz, denetleyemediğiz poliçeleri satın almamanızı öneriyoruz.

6-    Sigorta poliçelerinin içeriği ile ilgili önemli bilgileri içeren ikinci bir bilgilendirme yazımızı üyelerimize kısa sürede TTB İnternet Sayfasından, Tabip Odalarımızın İnternet sayfalarından ve Uzmanlık Derneklerimiz aracılığı ile duyuracağız. Bu bilgilere göre süreçte satın alacağınız poliçelerinizi kontrol etmenizi öneririz.

7-    Aile Hekimlerimizin sigorta primlerinin bütünüyle kendileri tarafından ödenmesi kabul edilemez. Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan üyelerimizin ve kamuda çalışan üyelerimizin primlerinin yarısı işveren tarafından ödenmektedir. Aile Hekimlerimizin de işvereni devlettir. Bu nedenle primlerinin yarısının işvereni tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için çalışma yürütülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, kamu sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi zararların kamusal bir kurum aracılığı ile karşılanmasını ısrarla savunmaktadır, bu doğrultuda önümüzdeki dönemde çalışmalarını yoğunlaştıracaktır.

Türk Tabipleri Birliği


 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 119 ziyaretçi çevrimiçi