İşçi sağlığının ruhuna fatiha PDF Yazdır E-posta

- Dr. Osman Öztürk Birgün Gazetesi 06.07.2010

Şimdilerde SGK’ye devredilen SSK’nin genel kurullarından birine katılmıştım, bir keresinde.
Bütün yetkisi yönetime tavsiyelerde bulunmaktan ibaret… Siyasetçiler, sendikacılar ve işverenlerin kamuoyunda görünmelerine vesile olan istişari bir toplantıydı.
TİSK’in o zamanki Başkanı Refik Baydur konuşmasında uzun uzun işyeri hekimliği meselesine değinmiş…
“Bu konunun iki tarafı vardır… Biri işverenler, diğeri de işçi sendikalarıdır… Bunun dışındaki, TTB gibi ‘sömürücü’ örgütleri bu alandan çıkarmalıyız.” demişti, açıktan.
• • •
Türkiye’de sermayedarlar hep bir ek maliyet unsuru olarak gördüler… İş kazası, meslek hastalığı, iş sağlığı konularını.
Her gün ortalama üç işçinin yaşamını yitirmesi, beş işçinin sürekli işgöremez duruma düşmesi… Binlerce, yüz binlerce işçinin sakat kalması,  ölümcül hastalıklara yakalanması…
Hiç ilgilendirmedi onları.
Nasılsa işsiz ordusu kalabalık… Emek ucuz… İşçinin hayatı daha da ucuzdu onlar için.
Denetim zaten mevzubahis değildi.
• • •
İşyeri hekimliğinde… Maliyet kadar, hatta ondan daha çok şikâyet ettikleri…
TTB’nin… Hekimlere işyeri hekimliği eğitimi vermek… Asgari ücreti tayin etmek… Çalışma izinlerini onaylamak yoluyla kullandığı yetkilerdi.
İşçileri kendi belirledikleri koşullarda, kendi belirledikleri süreyle… Çoğu durumda asgariyi geçmeyen, kendi belirledikleri ücretlerle çalıştırmaya alışmış sermayedarlar…
Bu durumu içlerine sindiremediler bir türlü… Kendi otoritelerine yönelik bir tehdit olarak algıladılar.
TTB’nin yetkilerini budamak, yok etmek için uğraşıp durdular, yıllarca.
Refik Baydur’un yaptığı gibi.
• • •
İlginçtir…
En etkili oldukları dönem; İslamcı, teoliberal iktidarların dönemi oldu.
‘Refahyol’ zamanında… Çalışma Bakanı eski bir sendikacı, Hak-İş’in eski Başkanı Necati Çelik iken, mesela… İstedikleri düzenlemeyi yaptırdılar. (Mahkemeden döndü, sonra.)
Son AKP Hükümeti döneminde bir de… Sürekli uğraşıyorlar.
Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı son yönetmelik değişikliğini de Danıştay durdurunca… Hevesleri kursaklarında kaldı ama…
Şimdi de…
Yine “hukukun arkasından dolanmak” suretiyle…
İş Yasası ile… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklikler öngören bir Tasarı’yı…
Meclis tatile girmeden önce, jet hızıyla geçirmeye çalışıyorlar.
Becerirlerse…
İşyeri hekimliği eğitimi ve istihdamı… Çalışma Bakanlığı ile taşeron şirketlere devredilecek.
• • •
“Çalışma” Bakanlığı’nın işyeri hekimliği kursu açtığını gören Sanayi Bakanlığı dahiliye… Maliye Bakanlığı bevliye… Dışişleri Bakanlığı da nisaiye eğitimi vermeye kalkarsa…
Halimiz nic’olur, bir yana...
İş kazalarını “kader”le, madenci ölümlerini “fıtrat”la izah edenler…
Dünkü haberlerde okumuşsunuzdur…
İçinde dört mescit mevcut olup… Ayrıca, çalışanların otobüslerle cuma namazına taşındığı…
Bursa’daki Bosch fabrikasını…
“Namaz kılanlara baskı yapıldığı” ihbarı üzerine basmışlar.
(İhbar asılsız çıkmış!)
• • •
Aslında, diyorum…
Şu işyeri hekimliğini hepten kaldırsalar…
Her fabrikada bir işyeri imamı…
İş kazasında ölen işçilerin namazını kıldırıp… İşyeri hekimliğinin ruhuna Fatiha okusa…
Taşeronların taşeronu teoliberal zihniyete daha uygun olmaz mı?

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 29 ziyaretçi çevrimiçi