Anasayfa Arşiv Haber Arşivi Şantiyesiz, Sigortasız, Denetimsiz Ve Soluksuz İki İşçiyi Daha Kaybettik…….
Şantiyesiz, Sigortasız, Denetimsiz Ve Soluksuz İki İşçiyi Daha Kaybettik……. PDF Yazdır E-posta


İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
Kâğıthane Ölümleri İnceleme Raporu
 
 
Şantiyesiz, Sigortasız, Denetimsiz ve Soluksuz… 2 İşçiyi Daha Kaybettik.


Onlar memleketlerinden birkaç gün önce bu şehre umutla geldiler. Emek sömürüsünün tam ortasında sigortasız ve güvencesiz daha kalacak yerleri bile olmadan çalışmaya gelmişlerdi. Ortada daha şantiye YOK!!! İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği adına alınan hiçbir tedbir YOK!!! İşçilere verilen hiçbir eğitim YOK!!!  Hiçbir sosyal güvence YOK!!!
 
7 Nisan 2011 günü Kâğıthane’de bir ilköğretim okulunun yıkımında çalışan işçilerden 3’ü karbonmonoksitten zehirlenmiş, 2’si hayatını kaybetmiştir.
Ülkemizde inşaat işleri en çok iş kazasının ve ölümün yaşandığı işlerdendir. Aynı zamanda çalışanların yoğun şekilde sigortasız ve güvencesiz çalıştığı bir sektördür. Son yaşanan olay, bize bir kez daha bu sektördeki olumsuz çalışma koşullarını göstermiştir. Sadece küçük inşaat işlerinde değil büyük inşaat işlerinde de, sadece özel sektörde değil devlet ihaleleriyle gerçekleştirilen işlerde de aynı olumsuz koşullar yaşanmaktadır.

Ölümlerin ertesi günü (8 Nisan 2011) olay yerine giden heyetimizin karşılaştığı manzara da aslında ölümlerden sonra bile ölümlere yol açan çalışma düzeninin devam ettiğini göstermekteydi. Görüldüğü kadarıyla müteahhit firma, 3 kişinin zehirlenmesinden sonra tek önlem almıştır. Kapıdaki görevliye içeriye kimseyi almaması sıkı şekilde tembihlenmiştir. Ancak kapıdaki görevlinin, yağıştan soğuktan korunabileceği hiçbir yapı yapılmamış, inşaat alanında dolaşmaya uygun ayakkabı verilmemiştir. İnşaat sahasına ölçüm yapmak için gelmiş işçilerin de ayaklarında iş ayakkabısı, yanlarında baretleri yoktur. Ortada en basitinden uyarı levhaları bile yoktur.
 
Yıkımı ve yeniden yapımı söz konusu olan okul binası İl Özel İdaresi’ne ait bir binadır. Okul binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak yenisinin yapılması işini İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) kapsamında İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yürütmektedir. Dolayısıyla yapılan ihale sonucunda verilen işin nasıl yürütüldüğü, çalışanların sigortalarının yapılıp yapılmadığı en başta bu birim olmak üzere, kamu kurumlarınca denetlenmek zorundadır. Ancak, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılmış olmasına karşın hiçbir denetimin yapılmamış olduğu görülmektedir.
 
Basına yansıdığı kadarıyla ihaleyi almış olan Şira Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın yeğeni Şakir Bakar’a aittir ve bu şirket TOKİ’den en çok ihale alan şirketler arasında yer almaktadır. Bu şirketin daha fazla kar için işçileri hayatları pahasına vahşi koşullarda çalıştırması bu sonucu doğurmuştur. Hayatlarını kaybeden işçiler bu şirketin taşeronunun işçileridir.
Ülkemizde işverenlerin yasalarda ve yönetmeliklerde belirtilen işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bir maliyet unsuru olarak gördükleri ve yaygın şekilde önemsemedikleri maalesef bilinmektedir. Aynı zamanda asgari ölçülerde insanca çalışmanın da temel şartlarını oluşturan bu şartları hatırlatmakta yine de yarar görüyoruz.
 
İş Kanunu’nun 85. maddesine göre mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. İnşaat işleri ve yıkım işleri, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamındaki işlerdendir. Edindiğimiz bilgilere göre bu işyerindeki işçilerin hiç birisi mesleki eğitim almış işçiler değildir. 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 48. maddesi de işçilerin kalacakları koğuşlara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Buna göre “Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması gerekir. Isıtmak için soba kullanıldığında duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacaktır. Mangal kömürü veya kok kömürü ile mangal veya maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya borusuz petrol sobası veya havagazı sobası ile ısıtma yasaktır. Tutuşturucu olarak benzol ve petrol gibi parlayıcı maddeler kullanılamaz.”
Mevcut olayda ise işçilere düzgün bir koğuş ve ısınma olanakları sağlanmamıştır. İşçiler okulun öğretmenler odası ile çeşitli sınıflarında sıralara veya yere serdikleri şiltelerin üzerinde uyumuşlardır.
 
1974 tarihli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde işçilerin ne tür yerlerde kalabilecekleri, nasıl ısınacakları ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Ancak her yıl onlarca işyerinde ısınmaya çalışan işçilerin yanması, dumandan boğulması, zehirlenmesi olayları yaşanmaktadır. Çünkü inşaatların çoğunda işçiler, binanın bir katının üstü kapanır kapanmaz burada bir bölmeye yerleşmekte, son derece sağlıksız koşullarda tuvaletsiz, ısıtmasız, susuz şekilde burada barınmaya çalışmaktadır.
 
Çok sayıda ihmalin ve yanlışın sonucu olarak 3 işçi karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmıştır. Bu saatten sonra yapılan hiçbir cezalandırma, alınacak hiçbir tedbir bu işçileri yaşama geri döndüremeyecek, aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte olmalarını sağlamayacaktır. Bununla birlikte her an benzer facialar yaşama olasılığı altında çalışan milyonlarca işçinin yaşam hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine prim günü, sigorta süresi gibi şartlar aranmaksızın insanca yaşamaya yetecek aylık bağlanmalıdır. Yapılacak harcamalar ihaleyi yapan kamu kurumunun yetkilileri ve müteahhit firma yetkililerinden tahsil edilmelidir. Yine olayda sorumluluklarını yerine getirmeyen her düzeydeki yetkililer cezalandırılmalıdır.

Taşeron uygulamasına kesinlikle son verilmeli, yapılacak işlerin kamu kurumları tarafından daimi istihdam edilen, iş güvencesine sahip işçiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. İşin özellikleri gereği dışarıya yaptırılmak zorunda kalınan işlerde ise üstlenici firmaların bünyelerinde yeterli sayıda ve deneyimde teknik eleman ile işçi olması zorunlu tutulmalı, kamu kurumlarının yetkili personelinin devamlı gözetimi ve yönlendirmesi altında işleri yapmaları sağlanmalıdır.
 
Çalışanların yaşamlarını ve işlerini savunmak için en önemli araçlarından olan örgütlenmenin önündeki bütün engeller kaldırılmalı, sendikalı çalışma teşvik edilmelidir.
İşçilerin işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin haklarına sahip çıkabilmeleri için yeterli iş güvencesi sağlanmalıdır.

İstanbul’da TMMOB, TTB, Baro, DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı birimler, iş kazası ve meslek hastalıkları mağdurları, konuyla ilgili dernekler ve aydınlar tarafından oluşturulan İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi konunun takipçisi olacaktır.

Olayın bütün boyutlarıyla incelenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Mağdurlara destek olunması, sorumluların cezalandırılması ve en önemlisi yeni facialar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla İstanbul İSİG Meclisi girişimlerde bulunacaktır.
 
İş cinayetlerine son vermek için basını, kamuoyunu ve kamu kurumlarını duyarlı olmaya davet ediyoruz.
 
 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kâğıthane Ölümleri İnceleme Heyeti

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 164 ziyaretçi çevrimiçi