Anasayfa Arşiv Asgari Ücret Arşivi İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor PDF Yazdır E-posta
Dr. Osman Öztürk Birgün Gazetesi 30 Kasım 2011
 
Küresel kapitalizmin sosyal-politika ve bu bağlamda da işçi sağlığına yeni riskler ve çıkmazlar eklediği, üretim ve ürün güvenliğini önceleyip “emeğin sağlıklı olma hakkı”nı gasp ettiği bir rekabet ortamında; emeğin kolektif cephesinde bir örgütlenmeye-direnç geliştirmeye ihtiyaç var…
 
Ve bu ihtiyacı karşılamak üzere bir aradayız.
 
Sosyal duyarlıktan arınmış siyasal iktidarların tercihleri artık sermaye çıkarlarını ve gereksinimlerini çok daha doğrudan yansıtmakta iken; işçiler/emekçiler için “dibe doğru yarış” devam etmektedir. Küresel kapitalizmde sağlık, firmaların finansal raporlarında aranırken, işçilerin/emekçilerin sağlık raporları ve çalışma ortamlarının güvenli olması ise işverenin terminolojisinde yer almamaktadır.
 
Çalışma yaşamının her aşamasında sağlık gündemimize girmişken, sağlığı yaşam kavramıyla eşdeğer kılmışken ve iş kazaları, meslek hastalıkları
 
ile işe bağlı hastalıklar işçiler/emekçiler için karabasana dönmüşken; en temel insani gereksinimlerle birlikte sağlıklı ve güvenli koşullarda
 
çalışma hakkını talep edecek olanlar elbette ki çalışanlardır. Ve bu hak ne işverene devredilebilir ne de yalnızca mesleki-teknik bir konu olarak görülüp işin öznesi sürecin dışına itilebilir.
 
Bu nedenle; DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla sahip çıkıyor, emeğe/emekçiye karşı bir sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) bu kongrenin doğal ortağı olarak görüyoruz.
 
Soruların bilimsel, sorunların da politik olduğunun bilincinde olanlarla birlikte bilimsel-politik bir kongreyi gerçekleştirmek dileğiyle…
 
***
 
Hazırlıkları aylardır sürüyordu.
 
İkinci Duyurusu’nun “Hoş Geldiniz, Güç Verdiniz” başlıklı çağrısını okuduğunuz İSG Kongresi…   
 
Bu Cuma günü Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda toplanıyor.
 
Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri… Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl Geçeriz?..
 
Güvencesizler-Geleceksizlik ve Sağlık…
 
İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek…
 
Çalışma Yaşamında Kadın…
 
Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi: Gönüllülükten İtiraz Hakkına…
 
Bunlar üç gün boyunca dinleyebileceğiniz panellerin başlıkları.
 
Dahası...
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği model tartışmasıyla ilgili grup çalışmalarına katılabilir…
 
Yenişehir/Bursa Mevsimlik Tarım İşçileri Yaşam Koşulları ve Davutpaşa’nın Külleri isimli filmleri de izleyebilirsiniz.
 
Cumartesi akşamüstü de güzel bir dinleti var.
 
Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney, Kadın Ağzı Türküler söyleyecek.
 
***
 
Sadece düzenleyici örgütlerin üyeleriyle akademisyenler değil…
 
Tuzla Tersane İşçileri…
 
Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi…
 
Atık Kâğıt İşçileri Komitesi…
 
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası…
 
Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika Girişimi de var programda.
 
Genel Merkezleri katılmamış olsa da, Türk-İş’e bağlı sendikalar…
 
İkinci Duyuru’ya yetişememiş olsalar da, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sözü olan herkes orada olacak.
 
Bir maniniz yoksa kaçırmayın derim.
 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi