Anasayfa
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanında Güncel Durum Ve Yönetmelik Değişiklikleri Konulu Toplantı Yapıldı15.01.2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan toplantıyı İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Mustafa Sülkü yönetti. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Nazmi Algan, Komisyon Üyeleri ile kalabalık bir işyeri hekimi meslektaşımız katıldı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan yaptığı konuşmada TTB ve İstanbul Tabip Odasının İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında önemli birikimi olduğunu her ne kadar engellenmeye çalışılsa da emekten yana ve mücadeleci çizginin önümüzdeki dönemde süreceğini belirtti. Toplantıya yoğun katılımın olmasının bu ihtiyacın en önemli kanıtı olduğunu belirtti.


İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği komisyonu Üyesi Dr. Ercan Duman yaptığı sunumda 2003 yılından 18 Aralık 2014 tarihine kadar İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği alanında çıkarılan kanun, yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini kronolojik olarak sıraladı. Özellikle işyeri hekimlerini ilgilendiren çıkan ve eklenen maddeleri ve bu maddelerin neler getirdiğini tablolar şeklinde sundu. Sunumun tamamının İstanbul Tabip Odası web sayfasında yayınlanacağını belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemde geniş katılımlı toplantılar yanında 20-25 er kişilik küçük gruplara risk değerlendirmesi, işyeri hekimliğinde arşiv kayıt gibi konularla başlayarak bir dizi eğitimlerin verileceğini duyurdu.

İTO Hukuk Bürosundan Avukat Meriç Eyüpoğlu gelinen son süreçte asgari ücret, sözleşmeli çalışma, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı ile ilgili yargı kararlarından örnekler verdi.

Toplantının ikinci bölümünde soru cevap kısmına geçildi. İşyeri hekimlerinin ekonomik özlük hakları ile sürekli eğitim ihtiyacı ikinci bölümün en önemli konusu idi. Özellikle işyeri hekimlerinin çalıştığı yerlere verilen çok düşük ücret teklifleri ve sözleşme fesihleri tartışıldı. Özel eğitim kurumlarının vermiş olduğu ücretli eğitimler yerine İstanbul Tabip Odasının vereceği eğitimlerin daha anlamlı olduğu dile getirildi.

Sunumlar

İşyeri Hekimliği Alanında 'Özlük Hakları’- Av. O. Meriç Eyüboğlu’nun  sunumu için tıklayınız

İşyeri Sağlık Birimleri 2015 - İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunun sunumu için tıklayınız.
 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi