Anasayfa Komisyon Kuruluş-Yönerge
Kuruluş Yönerge PDF Yazdır E-posta

 

Tanım

 

Madde 1- İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği konularında  gönüllük esasına dayalı çalışmalar yapmak üzerine kurulan bir çalışma grubudur.

 

Kuruluş

 

Madde 2-Komisyonun kurulmasına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu karar verir.İlk komisyon gönüllü katılım ya da İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca görevlendirme yoluyla oluşturulur.Daha sonra gönüllü katılımla İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu genişletilir.Üye sayısı 10(0n)’un üstünde olursa İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yürütme Kurulu seçim yoluyla belirlenen başkan,sekreter,ve üç üyeden oluşur.

 

İşleyiş

 

Madde 3-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu gönüllülük esasına göre çalışır.Ancak  oylama gerektiren durumlarda oylama katılmak için son 1 (bir) yılda en az 3 (üç) toplantıya katılmış olmak şartı aranır.

 

Madde 4-İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu diğer Oda komisyonları ile bir araya gelerek TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nu oluşturur.TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

 

Madde 5-İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun merkezden yürütülen çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra yerel sorun ve gereksinimlere yönelik çalışmalar yapar

 

Madde 6-İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu İstanbul Tabip Odasındaki diğer komisyon ve çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışır.

 

Madde 7-İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkan,Sekreter ve Yürütme kurulu her 2(iki) yılda bir yenilenir.

 

Madde 8-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu çalışmalarında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Madde 9-Bu Yönerge İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 10-Bu Yönergeyi İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu yürütür.


 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi